2017 ASAKUSA
2018 ISE
2019 NEW YORK
2019 DAZAIFU
2020 NARA
2021 SRI LANKA
2021 ATSUTA
2021 KYOTO
2022 OKINAWA
2022 DAZAIFU